Yläkouluun siirtyminen on monelle nuorelle jännittävää aikaa. Se eroaa alakoulusta joiltain osin huomattavasti ja sen lisäksi moni uuteen oppilaitokseen siirtyvä on jo murrosiässä ja omassa elämässä tapahtuu myös monia muutoksia.

Uudet oppiaineet, oman luokan muuttuminen ja tunneille eri luokkiin siirtyminen tuovat muutoksen entisen alakoululaisen elämään. Samalla vastuu lisääntyy ja omasta opiskelusta täytyy ottaa kovempi ote, mutta toisaalta moni nauttii oman päätösvallan vaikutuksesta muun muassa omien valinnaisaineiden valitsemisessa. Yläkouluaikainen koulumenestys vaikuttaa jatko-opiskelupaikan saamiseen jo 7. luokasta asti.

Jaksojärjestely rytmittää lukuvuoden

Yksi suurimpia yläkoulun eroja verrattuna alakouluun on kouluvuoden jakautuminen jaksoihin. Jokaisessa lukuvuodessa on neljä jaksoa ja jokaisen jakson työjärjestys eroaa edellisestä, mutta nuori ei vielä pääse itse suunnittelemaan työjärjestyksiään.

Koulua on noin 30 tuntia viikossa ja oppitunnit pidetään klo 8.10 ja 15.40 välillä. Yhden tunnin pituus on 75 minuuttia eli se on huomattavasti pidempi kuin alakoulun 45 minuutin mittaiset tunnit. Oppiaineiden kokeet ryhmittyvät jaksojen mukaisesti ja ne ajoittuvat yleensä oppimisjaksojen loppupuolelle.

Uudet oppiaineet tuovat vaihtelua

Yläkoulussa lukujärjestykseen ilmestyy monia uusia oppiaineita, joita ei alakoulussa vielä tunnettu. Ympäristöopin tilalle tulee biologia ja maantieto sekä B1-kielen eli ruotsin opiskelu alkaa. Oppilaat aloittavat myös fysiikan ja kemian opiskelun ja tutustuvat terveystiedon opintoihin. Mukaan tulee myös täysin uusi oppiaine, kotitalous, jossa opitaan kokkaustaitoja sekä kodinhoitoa. Samalla aine opettaa vastuuta omasta työpisteestä sekä ryhmässä työskentelemisen taitoja.

Musiikki poistuu lukujärjestyksestä muilta kuin musiikkikoululaisilta. Kuvaamataito, käsityö, puutyö sekä liikunta pysyvät ennallaan ja englannin sekä kolmannen kielen valitsijoiden opinnot jatkuvat. Opiskelija saa itse valita itselleen mieleiset valinnaisaineet, joihin kuuluvat kaikki edellä mainitut sekä kotitalous. Valinnaisaineita voi valita kolme, kolmannen kielen opiskelijat vain kaksi. Liikunta pysyy kaikkien oppiaineena, mutta lisäliikuntaa voi myös valita. Valinnaistunnit järjestetään yleensä kaksoistunteina.

Uudet ryhmät sekoittavat edelliset kaveripiirit

Siirtyessä yläkouluun vanhat luokat sekoittuvat uusiin. Tällöin vanhat kaveriryhmittymät saattavat rikkoutua, mutta yleensä omalle luokalleen saa toivoa ainakin yhtä ystävää vanhasta luokasta. Uudesta ryhmästä on kuitenkin helppo saada uusia tuttuja.

Samalla oma kotiluokka poistuu ja yhden luokan sijaan päästään liikkumaan koulurakennuksen sisällä eri luokkiin aineiden mukaisesti. Oma luokanopettaja myös poistuu ja tilalle tulee luokanvalvoja, jonka tunnit pidetään hänen luokassaan. Tämä muutos korostaa nuoren vastuuta ja itsenäistymistä, sillä oikeassa paikassa on oltava oikeaan aikaan itsenäisesti tunnin alkua varten. Poissaoloja aletaan seurata eri tavalla ja niistä ilmoitetaan huoltajille Wilmassa, koulujen omassa portaalissa. Poissaoloista täytyy saada vanhemman allekirjoitus hyväksymistä varten.

Oppilaista tulee itsenäisempiä

Yläkoulussa oppilaalta vaaditaan enemmän kaikessa. Opiskelija on jo teini-ikäinen ihminen, jonka vastuun opettelemisen aloittaminen on paras aloittaa tulevaa elämää varten. Enää ei ole ketään ilmoittamassa, milloin välitunti on ohitse ja pitää olla kartalla siitä, missä luokassa tulee olla milloinkin. Omista poissaoloista on oltava vastuussa ja niihin on saatava aikuisen hyväksyntä kotoa.

Opiskelu nostetaan seuraavalle tasolle, jossa opiskelijalta vaaditaan enemmän itsenäistä opiskelua. Vaatimustason noustessa kasvaa myös oppilaan vapaus. Hän saa itse valita omat valinnaisaineensa omien kiinnostustensa mukaisesti. Samalla opiskelijalla on lupa saapua kouluun pyörällä tai moottoripyörällä, jos kortti sillä ajamiseen on suoritettu. Koulun alueelta saa poistua esimerkiksi ruokavälitunnilta ilman valvontaa, mutta seuraavan tunnin luokassa on oltava ajoissa taas takaisin. Yksin ei kuitenkaan vielä olla, sillä opettajat, tukioppilaat ja opinto-ohjaaja auttavat kaikissa vaikeuksissa eikä keneltäkään vaadita uusiin rutiineihin sopeutumista yhdessä päivässä.?