Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminta Anttilan koulussa on vapaaehtoistoimintaa, jossa on vuosittain mukana noin 20 koulun 8.-9.-luokkalaista oppilasta. Toimintaan pääsee mukaan suorittamalla 8.-luokalla tukioppilastoiminnan valinnaiskurssin.

Vuosittain tukioppilaat järjestävät erilaisia tapahtumia ja teemapäiviä oman koulun oppilaille. Esimerkkeinä voidaan mainita mm. ryhmäyttämispäivät uusille 7.-luokkalaisille, väriviikko ja ystävänpäivän erilaiset tempaukset. Syyslukukauden tärkeä osa on myös kummiluokkatoiminta, jossa tukioppilaat tutustuttavat 7.-luokkalaiset uuteen kouluun.

Tukioppilastoimintaa ohjaavat opettajat Jutta Pelkonen ja Anna Aro.